Go where the sun shines go to 

SUNLUX

1)    Het gehuurde moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming.
De huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben
ontvangen, in die staat te houden en aldus na afloop der huur
af te staan.
 

2)    Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor verhuurder, de verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk worden gesteld.
 
 

3)    De verhuurder zal nimmer, als gevolg van het gebruik van het gehuurde aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig letsel, lichamelijk of anderszins, hoe ook genaamd.
 

4)    De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de huurder of derden ofwel van overmacht.
 
 

5)    De huur eindigt op de verhuurbon vermelde datum en tijd en het gehuurde moet op deze datum worden afgestaan. Indien geen schriftelijke overeenkomst van verlenging van huur aanwezig is, kan huurder zich nummer op enigerlei verlenging beroepen. Op de dag, waarop het gehuurde wegens beëindiging van de huur moet worden afgestaan, dient huurder de verhuurder in de gelegenheid te stellen het gehuurde te allen tijde tussen 08:00 en 19:00 uur af te halen en mee te nemen.
Verhuurder is gerechtigd om 15 euro voorrijkosten in rekening te brengen, indien het gehuurde op de afgesproken tijd niet prompt kan worden afgehaald.