2 weken
€ 82,50 
 
 3 weken
€ 110,00
 
 6 weken
€ 207,50
 
 Verlenging per week
€ 32,50
 
Voorbeeld Afbeelding    
gezichtsbruiner